Plavecké kurzy pre školy a škôlky

Plavecká škola J&T Sport Team organizuje plavecké kurzy pre žiakov materských, základných a stredných škôl. Školám prinášame komplexné zabezpečenie plaveckých kurzov pre ich žiakov na vysokom štandarde pod vedením kvalifikovaných inštruktorov plávania.  Každý kurz zabezpečujeme na základe individuálnych požiadaviek školy.

Miesto konania kurzov
Plavecké kurzy pre školy a škôlky organizujeme v plaveckom bazéne Aquaparku Senec.

Organizácia výučby
Plavecký kurz sa zameriava na tri základné plavecké spôsoby kraul, znak, prsia. Deti učíme techniky nôh, paží a správneho dýchania. Kurzy prebiehajú pod vedením certifikovaných skúsených inštruktorov. Dĺžka a intenzita kurzu závisí od Vás. Väčšinou trvá minimálne 10 hodín, avšak vieme sa dohodnúť na základe Vašich požiadaviek. Bazén máme k dispozícií v dopoludňajších hodinách.

Doprava

Čo sa týka dopravy na plavecký výcvik, to si zabezpečuje škola/škôlka vo vlastnej réžii.


V prípade záujmu nás kontaktujte na telefónnom čísle: +421 907 643399, prípadne na emailovej adrese: jelenakjuraj@gmail.com