Úhrada príspevku

Možnosti platby sú nasledovné:


- bankovým prevodom:

  • na číslo účtu v tvare IBAN:  SK93 0900 0000 0051 8873 7946
  • ako špecifický symbol uveďte 202403
  • ako variabilný symbol  uveďte rodné číslo účastníka
  • do poznámky uveďte:  PRÍSPEVOK_meno účastníka. 

- v hotovosti: Na základe dohody prostredníctvom emailu sportydetom@gmail.com alebo telefonicky na čísle 0907643399/0915551581. 


Uhradením príspevku vyjadrujete  súhlas so všeobecnými zmluvnými podmienkami a súhlas so spracovaním osobných údajov.